Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Tko je donio odluku o uvođenju 5G u Osijek?

Odgovor Grada Osijeka

Objavljeno 29.11.2019. 11:44 - Važne vijesti
osijek 5G

Tko je donio odluku o uvođenju 5G u Osijek?

Prenosimo odgovor Grada Osijeka:

“Europska komisija donijela je 5G for Europe: An Action Plan (Akcijski plan 5G za Europu) u kojem je između ostalog propisano, da svaka pojedina država članica mora do kraja 2020. imati minimalno jedan „5G grad“, tj. minimalno jedan grad u kojem je omogućeno pružanje komercijalnih 5G usluga.

Za prijavu grada, odnosno gradova prema Europskoj komisiji nadležno je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) priprema popis gradova potencijalnih kandidata za 5G hrvatski grad koji će dostaviti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na daljnje postupanje.

Gradsko vijeće Grada Osijeka na 22. sjednici održanoj 11. listopada 2019. godine donijelo je Odluku o prihvaćanju nominacije Grada Osijeka za 5G grad (KLASA: 910-04/19-01/25 URBROJ:2158/01-01-19-10). 

Sam nadnevak donošenja odluke nije u našoj nadležnosti već u ingerenciji Vlade RH, ali ga očekujemo uskoro. Prema našim saznanjima tu Odluku nestrpljivo iščekuju i predstavnici mobilnih operatera kako bi znali usmjeriti svoje investicije.”

 Komentar:

Grad Osijek se pozvao na Akcijski plan “5G for Europe”, ali nije navedena poveznica na taj dokument da bi se moglo provjeriti da li je zaista Europska komisija propisala “da svaka pojedina država članica mora do kraja 2020. imati minimalno jedan „5G grad“.

To kao plan stoji u dokumentu “5G Roadmap, koji se poziva na Ministarsku deklaraciju (Ministerial Declaration) sa sastanka u Tallinnu 2017., koju je, u ime Hrvatske, potpisao Državni tajnik Tomislav Mihotić.