Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja Zajedno za bolje zakone i zdraviji život.

Štetnost i zdravstveni rizici elektromagnetnog zračenja

pdf icon Preuzmi PDF

Činjenica je da se o biološkim učincima dugotrajne izloženosti zračenju radio frekvencijskih elektromagnetskih polja intenzivno provode istraživanja kao i da o tome još uvijek nema potpunog suglasja u znanstvenoj zajednici. Uz studije koje nisu utvrdile štetne utjecaje, postoje i veliki broj studija koje nedvosmisleno utvrđuju povećani rizik za pojavu malignih oboljenja kao i brojnih neuro vegetativnih simptoma. Navodimo nekoliko informacija koje smatramo dovoljno uvjerljivima da se problemu elektromagnetskog zračenja posveti više pozornosti, kako od strane relevantnih institucija RH, tako i u medijima.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je na osnovi rezultata dvogodišnjih opsežnih istraživanja provedenih u 14 zemalja od strane svoje Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC), proglasila radio frekvencijska elektromagnetska polja potencijalnim karcinogenom za ljude (2B) i promijenila raniju klasifikaciju da nema dokaza o štetnosti.

WHO je 1996 g., na poticaj dr. Gro Harlem Brundtland, pokrenula projekt s ciljem procjene znanstvenih dokaza o mogućem utjecaju elektromagnetskih polja frekvencijskog područja do 300 GHz na ljudsko zdravlje (EMF Project). Dr. Brundtland, koja je bila Generalna direktorica WHO u periodu 1998-2003, u intervjuu koji je u kolovozu 2015 g. dala norveškom listu „Aftenposten“ izjavila je: "Nema sumnje, zračenje bežične tehnologije uzrokuje zdravstvene učinke

Nobel Prize Institute, Department of Neuroscience, Stockholm, Sweden, (koji dodjeljuje Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju) izdao je 2011.g. službeno upozorenje da Wi-Fi predstavlja rizik za djecu i trudnice . Navodi se da „kombinirani učinci mobitela, bežičnih telefona, baznih stanica Wi-fi i bežičnog interneta ogromnom broju ljudi širom svijeta povećavaju rizik za rak, neurološke i reproduktivne bolesti i ugrožavaju normalan razvoj.

BIOINITIATIVE“ međunarodna radna grupa koju čini tridesetak nezavisnih uglednih znanstvenika, istraživača i stručnjaka za područje zaštite ljudskog zdravlja, prati sva istraživanja, epidemiološke i zdravstvene studije na tom području. U dokumentu „BIOINITIATIVE Report April 2014“ stoji: "Epidemiološka istraživanja pokazuju da bi se uporaba radio frekvencijskog spektra trebala klasificirati kao dokazano kancerogena za ljude". Postojeće FCC / IEEE i ICNIRP granice javne sigurnosti nisu adekvatne za zaštitu javnog zdravlja. Navodi se da postoji konzistentna povezanost povećanog rizika glioma (maligni tumor mozga) i akustičnog neuroma s uporabom mobilnih i bežičnih telefona. Genetski učinci (oštećenje DNK) radio frekvencijskog zračenja dokazani su u 65% (74 od 114 studija), a linearna regresijska analiza pokazuje da su RF polja značajni prediktori genetskih oštećenja. Utjecaj na živčani sustav pokazan je u 68% (144 od 211 studija). U najnovijem izvješću (svibanj 2017) posebno upozoravaju na štetne posljedice bežične tehnologije na razvoj i zdravlje djece.

International Journal of Onclogy“ u broju (25.02.2015.) objavljuje rad uglednih liječnika i epidemiologa koji su utvrdili da radijacija mobilnih telefona može izazvati tumor mozga i da bi se trebala klasificirati kao vjerojatni karcinogen (2A).

U svibnju 2015 je 190 uglednih znanstvenika iz četrdesetak zemalja s ukupno više od 2000 objavljenih recenziranih radova s područja utjecaja elektromagnetskih polja na bio organizme i ljudsko zdravlje, uputilo apel kojim od UN i WHO traži hitno usvajanje strožih standarda zaštite od elektromagnetskih polja i bežičnih tehnologija (International EMF Scientist Appeal). Navedenom apelu ubrzo su se pridružili i brojni drugi relevantni istraživači i znanstveni autoriteti koji djeluju na tom području.

Studija „Tumor promotion by exposure to radiofrequency electeomagnetic fields below exposure limits for humans“ iz travnja 2015 g. koju je financirao Savezni ured za zaštitu od zračenja (BFS Njemačka), pokazuje da izloženost radio frekvencijskim poljima može djelovati kao ko-kancerogen i značajno povećati rast karcinoma i na vrlo niskim razinama izloženosti.

Znanstveni odbor EK za nove i novoutvrđene zdravstvene rizike (SCENIHR), donio je, na bazi procjene rezultata oko 700 studija objavljenih 2013 i 2014 godine, dokument „Final Opinion“, iz kojeg proizlazi da elektromagnetska polja koja emitiraju mobiteli, Wi Fi uređaji, dalekovodi ili elektronički uređaji i bazne stanice ne predstavljaju nikakve rizike za zdravlje ljudi. Tele operateri u Hrvatskoj taj dokument predstavljaju kao službeni stav EK, iako se u preambuli navodi „ da dokument predstavlja pogled nezavisnih znanstvenika članova Odbora, ali ne odražava nužno i stajališta EK“. Dokument je pripremila radna grupa ( dvojica od ukupno 14 članova SCHENIR-a, uz 10 vanjskih suradnika) i usvojen je uz javno objavljeno izdvojeno mišljenje jednog člana. Kao razlog navedena je selektivnost i ne uzimanje u obzir studija koje su utvrdile postojanje rizika. U dokumentu se navodi „ mnoge studije su dokazale biološke utjecaje kao rezultat izloženosti EM poljima. Međutim, u mnogo slučajeva opis izloženosti nije dovoljan za ponavljanje eksperimenta“, pa su te studije „ imale malu ili nikakvu vrijednost u procjeni rizika „ Dokument „Final Opinion“ objavljen je samo na engleskom, a ne i na jezicima svih članica, što je uobičajena praksa za službene dokumente EK.

EUROPAEM (Europska Akademija za medicinu i okoliš) donijela je 2016 Smjernice za prevenciju, dijagnostiku i liječenje zdravstvenih problema i bolesti izazvanih elektromagnetskim zračenjem. U dokumentu se navodi kako postoji snažan dokaz da dugoročna izloženost određenim elektromagnetskim zračenjima predstavlja faktor rizika za bolesti kao što su neke vrste raka, Alzheimerova bolest i neplodnost u muškaraca. Kod sve većeg broja ljudi dijagnosticira se elektromagnetska hipersenzibilnost (EHS). Uobičajeni simptomi EHS-a uključuju glavobolje, poteškoće u koncentraciji, probleme spavanja, depresiju, nedostatak energije, umor i simptome slične prehladi.

Nacionalni toksikološki program (NTP) koji djeluje u sklopu američke vlade, objavio je u svibnju 2016 g. rezultate dvogodišnje studije na životinjama u kojoj je utvrđeno da zračenje mobilnog telefona može izazvati maligne tumore mozga i srca, gliom i schwanom.

Studija „World’s Largest Animal Study On Cell Tower Radiation Confirms Cancer Link", koju je 2018 objavio Institut Ramazzini (Italija), provedena 2448 laboratorijskih štakora izloženih zračenju bazne stanice 19 sati na dan i potvrdila rezultate NTP studije (pojavu malignog tumora schwanom).

Istraživanja provedena Hrvatskoj u periodu 2010-2014, na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) pokazala su utjecaj izloženosti elektromagnetskim poljima mobilne telefonije na bio organizme, primjerice disbalans na staničnoj razini, smanjenje oksidacije u rastućim stanicama, opstrukciju rasta stanica, oštećenja stanica s potencijalom razvoja bolesti, kidanje DNA u jetrenim stanicama kod štakora te porast broja stanica s oštećenjima proteinskih vlakana. Istraživanje iz 1999 g. pokazalo je smanjenje broja leukocita, porast broja granulocita i niži postotak leukocita kod laboratorijskih štakora. Niz nepoželjnih biomedicinskih učinaka na staničnim razinama pokazan je i u više istraživanja provedenih u periodu 2002-2009:

Ministarstvo zdravstva RH je, kao dio je planiranog informiranja javnosti predviđenog mjerom 10. Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016. do 2020., objavilo u veljači 2018, na svojim stranicama edukativni video s upozorenjem o štetnosti elektromagnetskih polja i savjetima za korištenje mobitela.